Obec chce v budoucnu získat i další tamní pozemky, a to včetně budov. Ty dříve sloužily například jako kravíny, teletníky či vepříny. „Rádi bychom lokalitu revitalizovali tak, aby došlo i k odstranění ekologických zátěží. Chtěli bychom k tomu využívat dotačních titulů na likvidaci brownfieldů,“ sdělila bukovanská starostka Jana Šimečková.

Ta by chtěla, aby v horizontu zhruba deseti let byl areál přichystaný tak, aby se tam mohly začít stavět domy pro rodiny s dětmi nebo menší klidnější provozovny, například řemesla. „Velkým problémem, na který tam narážíme, je ale rozdrobená pozemková držba,“ podotkla starostka.

Složitost tamních majetkoprávních vztahů dokládá i poslední obcí koupená parcela. „Pozemek připadl státu jako odúmrť, neboť ani v dodatečném řízení o dědictví provedeném po více než čtyřiceti letech po smrti jejich původní majitelky nebyl dědic zjištěn,“ uvedli na webu pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.