Bulharská pouť začala dopoledne tradiční bohoslužbou. Větrné a místy deštivé počasí duchovní neodradilo a liturgii odsloužili pod širým nebem v prostorách třetího velkomoravského kostela, baziliky, na akropoli Slovanského hradiště pod vedením arcibiskupa olomoucko-brněnského Simeona. „Když svatý Rostislav zval Cyrila a Metoděje, žádal císaře o učitele. Dnes někteří pokřtění lidé žijí podle pohanských zvyků a neznají ani svatá přikázání. Nemají nikoho, kdo by je naučil. Člověk by plakal, když musí nutit kněze, aby nejenom odsloužil bohoslužbu, ale také aby něco naučil. Aby uměl mluvit a dokázal říct něco užitečného," přednesl při bohoslužbě arcibiskup.

Po skončení pravoslavné mše se věřící přesunuli k soše Soluňských bratří, kterou v Mikulčicích v roce 2009 nechala za podpory Bulharského státu postavit Bulharská kulturně osvětová organizace (BKOO). K poutníkům se připojily další desítky krajanů nejenom z České republiky. „Kromě jiných letos přijeli hosté také z Francie, Německa, Irska nebo Slovenska," uvedl předseda brněnské BKOO Atanas Ivan Belkov.

Tradice Dne Bulharů v Mikulčicích má kořeny v osmdesátých letech dvacátého století. „Nacházíme se na území bývalé Velkomoravské říše, kde před lety za působení akademika Josefa Poulíka začaly historické vykopávky. Myšlenka postavit zde pamětní desku se v roce 1982 naplnila. Od té doby se tady až na malou pauzu Bulhaři či lidé, kteří k nim mají blízko, scházejí," vysvětlil předseda.

Slavnostního shromáždění, při němž účastníci položili věnce i květiny k památníku světců, se zúčastnila i bulharská delegace. Mezi nimi bývalý předseda bulharské vlády Georgi Pirinski, někdejší velvyslanec v Praze Zdravko Popov a také stávající velvyslanec Lachezar Petkov.