Městští zastupitelé o tom jednali tento týden na mimořádném jednání. Na stole měli tři možné způsoby prodeje, a to dražbu, obálkovou metodu a los.

„Pro hlasování byla kompletně připravena varianta prodeje losem, ke které se prostřednictvím předcházející ankety původně hlásila nadpoloviční většina zastupitelů. Při hlasování se však nakonec ukázalo, že k většině chybí tři hlasy, jejichž názor se patrně v posledních dnech vytříbil a nyní se přiklání k jiné metodě prodeje,“ přiblížila Eva Helísková ze strážnického městského úřadu.

V následující diskuzi se pak zastupitelé dohodli o hlasování pro tzv. obálkovou metodu prodeje pozemků. Dvanácti hlasy ji také schválili.

Pro přijetí bylo zapotřebí souhlas jedenácti zastupitelů. „Nyní je na právníkovi města, aby metodu rozpracoval tak, aby na prosincovém zasedání, čtrnáctého, mohl být schválen samotný investiční záměr prodeje na základě této metody,“ nastínila další postup Helísková.