Nejvíc, tedy více než sto tisíc, šlo podle něj na vytápění celé haly, další peníze si vyžádala elektřina a srážková voda. „Snažil jsem se úhrady těchto nákladů dotovat, ale prostě už na to nemáme. Rozhodli jsme se proto halu prodat s tím, že budeme hledat něco levnějšího, což se nám podařilo na Národní třídě," sdělil Krabička.

Oproti roku 2010, kdy nevyužitou hernu stolního tenisu prodávalo město, je však vyvolávací cena v elektronické dražbě podstatně vyšší. Tehdy ji radnice nabízela za osm set tisíc korun. Nyní je nejnižší podání stanovené na dva miliony tři sta tisíc. „Je to cena podle znaleckého posudku. Za šest let se do budovy vynaložilo kolem sedmi či osmi set tisíc, dalších více než šedesát tisíc šlo na novou kanalizaci, protože to tam podemílala voda," řekl místostarosta.

Odhad haly, která se sportovcům otevřela v roce 1984, zpracoval certifikovaný odhadce František Dobiáš letos v říjnu. „Zjištěná hladina cen srovnatelných nemovitostí v místě a okolí se ke dni ocenění pohybuje v intervalu od 1,785 do 4,25 milionu korun. Pokládám za zdůvodněné zvažovat obvyklou cenu nemovitosti k popsanému technickému stavu budovy, její využitelnosti a poloze, v dolní polovině tohoto cenového rozpětí," napsal Dobiáš. Cenu obvyklou vypočítal na dva miliony tři sta tisíc korun. „Nikde není napsané, že budovu někdo za tuto cenu koupí," doplnil Krabička.

I tak je zajímavé, že na začátku roku 2010 nechali tehdejší radní zveřejnit záměr prodeje haly, a to s vyvolávací cenou osmi set tisíc korun. Na výzvu ale zareagovali pouze tři zájemci a nabídky podali jen dva.

„Zálesáci nabídli vyvolávací částku. Stavební firma Plus osm set dvacet tisíc korun," uvedla tehdy Eva Holá z majetkoprávního odboru města.

Radní však podpořili nižší nabídku. To se však nelíbilo některým opozičním zastupitelům. „Vždycky se upřednostňuje prodej nejvyšší nabídce, proč se teď rozhodlo dát to nabídce finančně nižší? Proto si dovolím dát protinávrh, a to prodat halu Stavební firmě Plus," reagoval za komunisty Jiří Pěnčík.

Podle tehdejší místostarostky Anny Matějkové nešlo jen o hodnocení ceny, ale také záměru. „Podporujeme různé dětské aktivity a Zálesáci, kteří se zabývají i ekologií, žádali už několikrát o různé budovy, ale nikdy jim to nevyšlo. Tady je to pro děti dostupné a dvacet tisíc korun jako podpora není zase tak velká částka. Navíc poprvé neměl o budovu nikdo zájem," osvětlila postoj radních Matějková. Ten nakonec posvětila i většina zastupitelů a přiklepla halu Zálesákům s podmínkou, že ji budou využívat výhradně podle stanov, tedy pro práci s dětmi a mládeží, a to minimálně do konce roku 2015.

I tak je zajímavé, že na začátku roku 2010 nechali tehdejší radní zveřejnit záměr prodeje haly, a to s vyvolávací cenou osmi set tisíc korun. Na výzvu ale zareagovali pouze tři zájemci a nabídky podali jen dva.