Vyvolávací cena byla určená na jeden a půl milionu korun, město umožnilo i prohlídku objektu. Bývalé zázemí pro děti z Milokoště a okolí bylo využívané od roku 1956, poslední rozsáhlejší rekonstrukce je datovaná do konce devadesátých let. Leží v ulici Na Hrázi. Součástí nabízeného majetku je i sklad a dvůr. „O dalším postupu rozhodne městská rada na svém dalším jednání," doplnila Pavková.

Členové osadního výboru Milokošti původně navrhovali využít dům Na Hrázi jako zázemí k přilehlému sportovnímu areálu, radní však rozhodli jinak. „Město nyní nemá záměry k smysluplnému využití tohoto objektu. Lepší tedy bude, když tam přijde soukromá investice. Pozemek je možné například využít jako plochu pro výstavbu bydlení," sdělil již dříve veselský místostarosta Petr Kolář.

Obyvatelé Milokošti by chtěli mít jak školu, tak školku. Velká část z nich si v dětství oběma prošla. Jsou rádi, že jim zůstala alespoň jedna instituce. Po uvolnění třídy základní školy jsou v druhém patře opravované budovy tři volné místnosti. „Otevírají se nám různé možnosti, městu jsme předložili návrhy využití," řekl místopředseda osadního výboru Petr Kouřil.

Děti se z ulice Na Hrázi přemístí do bývalé milokošťské základní školy. Tam se vyučovalo do letošního léta, žáci se přesunou na základní školu Hutník.

Až osmadvacet dětí najde místo v prvním nadzemním patře. Změní se rozložení učeben, vymění se podlahy a obnova čeká i elektroinstalaci. Oprav se dočká i plášť budovy a její okolí. 
S fasádou přibudou i nová okna, práce se zaměří i na sklad ve dvoře. Plánovaná je i zahrada s herními prvky.

Budovu v současnosti stavebně upravuje společnost z Kněždubu, která zvítězila ve výběrovém řízení 
s cenovou nabídkou necelých osm milionů tři sta tisíc korun. Práce mají být hotové do konce října. Děti budou zatím docházet do školky na náměstí 24. dubna. Toto pracoviště poté čeká uzavření.

Proti ukončení vyučování ve školských zařízeních 
v Milokošti i na náměstí 24. dubna sepisovali místní petice. Ze dvou školek a školy nakonec zůstane jenom mateřinka v Milokošti. Město tento postup zdůvodnilo úbytkem dětí.