„Nikde není řečeno, že peníze musejí jít skutečně do sportu či kultury. Roky jsme nenavyšovali příspěvky našim organizacím. Nelze nechávat neustále náklady jen na jejich bedrech, když se vše zdražuje," navrhl zastupitel Miroslav Goliáš. Jeho návrh našel odezvu, i když se o něm chvíli diskutovalo. Zastupitelka Erika Suchovská například navrhovala dát peníze, až přijdou, na opravu chátrající atletické dráhy. Přítomní kolegové se ale přiklonili k prvnímu návrhu.

„Můžeme vyjít z toho, že jsme už pro letošní rok rozhodli o příspěvcích ve výši osmi set tisíc korun. Jestli se shodneme na jejich patnáctiprocentním navýšení, šlo by o částku sto dvaceti tisíc korun," uvedl konkrétní čísla starosta Pavel Čejka.

V této podobě také návrh prošel. Nepůjde ale o patnáctiprocentní navýšení všech příspěvků, protože některé z nich ze Bzence půjdou i do organizací v okolí. Sto dvacet tisíc si tak rozdělí jen spolky ve Bzenci. Ještě se bude upřesňovat jak.

„Navrhuji, aby šlo o takové organizace, na které prokazatelně v posledních letech dopadají zvýšené náklady, především na dopravu," navrhl Goliáš.

Jisté tak zatím je, že město letos rozdělí navíc sto dvacet tisíc korun. Kolik které organizaci z toho bude, ještě není rozhodnuté. Už na zastupitelstvu se totiž ukázal například problém Sokola, u kterého se na základě slov místního sokolského starosty Josefa Ženaty ukázalo, že není jasné, z jaké částky se má navýšení počítat.

Otázkou také je, kolik peněz z hazardu do Bzence nakonec skutečně dojde. Starosta na jednání upozornil, že po celé republice panují velké obavy, že odhadované sumy jsou velmi optimistické a ve skutečnosti budou nižší, podle odhadů minimálně o dvacet procent.