„Ministerstvo životního prostředí vydalo k záměru rychlostní silnice v části Bzenec-Přívoz Rohatec, stanovisko vlivu předloženého záměru na životní prostředí, takzvaná EIA, které je součástí schvalovacího procesu,“ potvrdil za tiskové oddělení Ministerstva životního prostředí Petr Kučera.

„Záměr byl předložený ve dvou aktivních variantách, a to povrchové a tunelové. Na základě procesu EIA jsme jako přijatelnou variantu vyhodnotili variantu tunelovou,“ informoval Kučera.

Jak dále doplnil Ministerstvo životního prostředí, posuzovalo především vliv na přírodní složky ekosystémů a na obyvatelstvo.

„Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na životní prostředí je záměr tunelové varianty akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených ve stanovisku,“ dodal Kučera.

Mezi sedmaosmdesáti podmínkami EIA, které musí být splněny, je například provedení vegetačních úprav a výsadba doprovodné zeleně, osázení bezlesého pásu malými skupinkami dřevin, vyloučení jakékoliv staveništní dopravy směrem k lokalitě Váté písky nebo kontrola míst, kterými se během realizace stavby v době hnízdění bude pohybovat mechanizace nebo lidé.

Variantu, kdy by vedla rychlostní silnice, tentokrát podpořilo i ochranářské sdružení Děti Země, které řadu let usilovalo o to, aby trasa silnice vedla mimo ptačí území. Hnutí se totiž obávalo, že stavební práce i provoz na silnici budou mít negativní vliv na tamní faunu a flóru.

Nejsou peníze

„Pokud by skutečně došlo na tuto variantu se dvěma tunely, pak bychom ji respektovali. Obáváme se ale možné změny stavebního plánu a z důvodu možného nedostatku peněz dojde na zvolení původní varianty, která počítá s plastovým nadzemním tunelem,“ uvedl člen brněnské pobočky Dětí Země Miroslav Patrik. „Ten by totiž mohl pro ptáky představovat riziko zranění při letu za hmyzem. Na obě stavební varianty má totiž investor potřebná povolení,“ dodal.

Fakt, že na podzemní tunely, které by stát vyšly na několik miliard korun, zatím nejsou peníze, před časem potvrdil i současný ministr dopravy Vít Bárta.

„Realita je taková, že na tuto investici jednoznačně nejsou peníze,“ uvedl při své návštěvě Hodonína Bárta.

Chráněným územím má vést bezmála jedenáct kilometrů dálnice. Dva tunely, které budou její součástí, by měly zajistit průjezd podzemním úsekem. Část silnice vedená na povrchu by měla být vybavena protihlukovými stěnami.

Záměry na stavbu silnice přitom existují už dvacet let. Hlavní stavební práce by se měly rozjet do roku 2013. V to ale starostové obcí na Hodonínsku vůbec nevěří, právě kvůli nedostatku peněz.

„V současné době jednáme o rychlostní silnici s poslancem Chaloupkou. Je mi jasné, že zatím na stavbu peníze nejsou, to ale neznamená, že není stavby potřeba,“ uzavřel starosta Petrova Ladislav Krůtil.

ZUZANA ČERNÁ
OLEG KAPINUS