Představitelé města se ve spolupráci se silničáři snaží najít řešení. Bzenečtí zastupitelé na posledním jednání udělili pro projektování předběžný souhlas s využitím pozemků na výstavbu provizorní části dálnice.

„Nechceme, aby celá dálnice skončila u benzínky a všechna auta sjela do Bzence. Tlačíme tak na to, aby vznikla ještě první část dalšího úseku. To znamená přemostění přes Bzenec a ukončení dálnice před lesem,“ sdělil zastupitel Ivan Černý.

Zároveň upozornil na to, že následná druhá část úseku vede od lesa po Přívoz, kde se výrazně projevují vlivy a připomínky týkající se životního prostředí. Vše má zohlednit právě zpracovávaná studie, jejíž řešení pak musí projít posouzením vlivů na životní prostředí, tedy procesem EIA.

„To jsou roky. Na první část úseku v polích ale ochrana přírody takový vliv nemá. Ředitelství je tak schopné postavit jej v předstihu,“ uvedl Černý.

První část tvoří necelou třetinu z více než tří kilometrů dálnice. Především jde o více než půlkilometrovou estakádu postavenou na pilotech, kterou se silniční doprava dostane přes potok Syrovínku i železniční trať.

„Oproti původnímu projektu jsou pilíře posunuté ještě o zhruba další dvě pole směrem k lesu. Nájezd a sjezd by měl být jen pro osobní dopravu,“ sdělil poslední bzenecký starosta Pavel Čejka. Z přemostění by se pak auta dostala po provizorní cestě na silnici druhé třídy 426.

Ta spojuje města Bzenec a Strážnici. U ní si lidé stěžují na hustý provoz už teď. Minulý týden tam dělal vlastní průzkum bývalý dispečer kamionové dopravy Rudolf Bauer, který ve Bzenci bydlí.

„Za čtyři hodiny tudy projelo 478 aut, kamiony byly především z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska,“ upozornil.

Kamionům z D55 by tak měl sloužit zřejmě i po dostavbě prvního části úseku mezi Bzencem a Bzencem Přívozem sjezd a nájezd na I/54. Tady má být jižní cíp dálnice D55 už po dokončení úseku Bzenec-Moravský Písek.

„Předpoklad zahájení prací je v letošním roce a dokončení v roce 2025,“ doplnila mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Přípravy stavby navazujícího úseku do bzeneckého Přívozu se neustále posunují. „Nyní jsme například provedli rozsáhlou studii o ochraně lelka lesního, abychom postupovali co nejvíce v souladu s přírodou. Aktuálně řešíme několik možností průchodu chráněnou krajinnou oblastí Doubrava. Prověřujeme je s ohledem na dopravní prostupnost lokality,“ uvedla mluvčí.

Plánovaný úsek Bzenec – Bzenec Přívoz

- délka: 3,225 km

- předpokládaná cena: 1,4 miliardy korun (bez DPH)

- fáze 1: estakáda přes Syrovínku, Vlárskou dráhu a sjezd na II/426

- fáze 2: průchod lesním komplexem Doubravy s ptačí oblastí patřící do soustavy Natura 2000, poslední verzí vedení je galerií v dvouobloukových ocelových rámech