Až pojede příště kolem čejkovického kostela sv.Kunhuty starosta obce Pavel Novotný, jistě si už partu nadšenců, zapálených do práce nesplete s výkopovou četou, budující novou kanalizaci, jak se mu to stalo ve čtvrtek. Ten den tady totiž archeologové začali prozkoumávat něco dosud nevídaného. Unikátní objev sklepa ze 14. století je pro Hodonínsko skutečně ojedinělým nálezem.

„Budujeme v Čejkovicích kanalizaci a při přemisťování trafostanice narazili chlapi při pokládce kabelů na nějaký zvláštní útvar,“ popisuje začátek archeologických žní ve své obci čejkovický starosta. Ten v místě viděl zcela zřetelně schody ze žluté hlíny a v profilu ohořelý dřevěný strop.

„Nalezeným objektem je sklep ze 14. století oválného půdorysu o velikosti dva krát čtyři metry. Jeho dno leží asi tři metry pod úrovní současného terénu,“ odtajnil archeolog Masarykova muzea Jaromír Šmerda.
Podle něj byly sice stejně staré objekty v Čejkovicích už při výkopových pracích nalezeny loni i letos, šlo však o odpadní jámy. Nález sklepa je pro odborníky o to cennější, že je zahloubený do spraše, nad kterým se nacházela vrstva černé zeminy. V ní pracovníci Masarykova muzea v Hodoníně objevili úlomky pravěké keramiky patrně z doby bronzové.

„To tedy znamená, že se tady před třemi až čtyřmi tisíci lety nacházelo dokonce pravěké sídliště,“ soudí další archeolog František Kostrouch. Jak se domnívá, do sklepa se vcházelo vstupní šíjí, kterou tvořilo osm schodů vyhloubených do podloží.

„Zásyp sklepa tvořilo mnoho vrstev s velkým množstvím zlomků a torz keramických nádob spolu s mazanicí,“ popisuje archeolog. Nalezený objekt však skrýval i další cenný materiál. Výjimkou nejsou ani železné předměty jako hřebíky a zvířecí kosti. Vykopaný sklep je ale pro Hodonínsko jedinečný i tím, že jeho zánik dokládá pohnuté dějiny Čejkovic v pozdním středověku.

„Sklep zanikl zřejmě násilným způsobem při požáru způsobeném živelnou katastrofou, nebo při vojenském útoku před šesti až sedmi sty lety. Jeho nadzemní část se po požáru propadla,“ míní František Kostrouch.

Archeologové museli ve čtvrtek podle starosty práce přerušit. Sesuv půdy a hladina podzemní vody, která je tam nastoupaná poměrně vysoko, jim bádání poněkud zkomplikovala. V pátek však odkrývání a dokumentování nálezu v obci, kde je historie hmatatelná na každém kroku, pokračovalo.

„Tento objev je další stopou v historii, která nám ukáže, jak vlastně naši předkové žili. Těším se, že se tady objeví něco zajímavého, co ještě zvýší věhlas Čejkovic,“ dodal pyšný starosta. Skutečností zůstává, že dnes je v Čejkovicích přístupných celých šest set padesát metrů plně funkčního sklepení, které je tak velké, že jím prý projede ozbrojený jezdec na koni či vůz plně naložený zbožím.