Původně začali od letošního jara kopat obyčejný kanál a výkop pro elektrický kabel. Při jeho rekonstrukci objevili archeologové neobyčejné věci. Pokud by se při odborných expertízách prokázalo, že nově nalezený kostrový hrob je z období Velké Moravy, byl by to podle archeologů pro Čejkovice naprosto unikátní nález.

„Hrob s kostrou dospělého muže se nacházel v hloubce sto šedesáti centimetrů pod současným terénem, přímo pod pozdější budovou radnice. Kostra byla značně porušená nepříznivými půdními podmínkami,“ popsal doklad o raně středověkém osídlení Čejkovic Slovany archeolog Masarykova muzea František Kostrouch.

Archeologové přesto neskrývají své nadšení. Hroby z období Velké Moravy nacházejí prý na Hodonínsku velmi vzácně. Ty jsou podle nich doménou především kolegů v mikulčické lokalitě. Dějiny Čejkovic by se tímto objevem posunuly v možná až do devátého století.

„Po pravé straně kostry v místě kolena ležely drobné železné přídavky: ocílka, dýka, přezka a dva hroty. Původně se tyto předměty nacházely zřejmě v nedochovaném váčku s opaskem uloženém vedle zemřelého,“ popsal úlovek starý možná tisíc let archeolog.

Jeho kolega Jaromír Šmerda k tomu dodává, že přesná datace je zatím nejistá.

„U železných předmětů probíhá právě jejich konzervace. Tato výbava se v období Velké Moravy objevuje, ale mohlo by jít i o hrob z následujícího období raného středověku. To ukáže až srovnání s podobnými nálezy. Proto je velká škoda, že se v hrobě nenašly například šperky,“ posoudil Jaromír Šmerda.

Nadšení odborníků na Hodonínsku zatím nebere konce. Kromě slovanského kostrového hrobu odkrylo podzemí, jak Deník již informoval, také dva sklepy, které zanikly násilně při požáru ve 14. - 15. století, a dále středověké odpadní jámy. „K dnešnímu dni jsme jich tu zmapovali celkem sedm. Kromě toho jsme při posledních výzkumech objevili také pravěkou sídlištní jámu z doby bronzové a základy staré čejkovické radnice,“ vyzdvihl úsilí pracovníků Masarykova muzea František Kostrouch. Výzkumy v čejkovické lokalitě budou pokračovat ještě nejméně týden.

„Stále zaznamenávám zvýšený zájem médií i veřejnosti. Místní to berou jako dobré zviditelnění Čejkovic. Objevy docení zejména odborníci. Pro nás smrtelníky je to ale důkaz, že Čejkovicemi se dějiny opravdu prolínají na každém kroku,“ ocenil raritní nálezy ve své obci její pyšný starosta Pavel Novotný.

Archeologové věří, že jejich dozory objeví ještě během výkopů v okolí někdejší rezidence středověkého řádu templářů další zajímavosti, které ještě obohatí dějiny této obce.

Související článek: Čejkovice: Unikátní objev středověkého sklepa