Auto město vyřadilo letos v únoru, nabídlo jej prodejci z Hodonína jako protihodnotu při koupi nového Superbu. Ojetinu následně odkoupil kyjovský místostarosta Antonín Kuchař (Sedmadvacítka nezávislých). Opozice následně vyzvala Kuchaře k rezignaci. „Nespatřoval jsem a nadále nespatřuji na mém zájmu a postoji nic závadného," sdělil Kuchař již dříve.

V podnětu, který má redakce Hodonínského deníku Rovnost k dispozici, se Kozánek domnívá, že radnice nehospodařila s péčí řádného hospodáře. „Ocenění starého auta bylo účelově nízké a v žádném případě neodpovídalo stávající nabídce na trhu s ojetými vozy," tvrdí ve svém oznámení. Dále vyjadřuje pochyby o zadávání veřejných zakázek.

Ještě před podáním oznámení napsal Kozánek dopis zastupitelstvu, ve kterém žádal o vysvětlení. Odpověď zaslaná organizačním a právním odborem ale nebyla podle něj dostatečná. To byl také důvod, proč se obrátil na státní zastupitelství. „Chci tu kauzu nějakým způsobem dotáhnout do konce. Zastupitelstvo ústy vedoucího právního odboru napsalo, že je vlastně všechno v pořádku, že moje stížnost nemá opodstatnění," posteskl si Kozánek.

Radnici zatím o podnětu nikdo neinformoval. „I přes tuto skutečnost uvítáme jakékoliv další nezávislé prošetření, protože trváme na tom, že se žádný orgán města ničeho nezákonného nedopustil," uvedl mluvčí městského úřadu Filip Zdražil. Doplnil, že pokud takový podnět policie skutečně obdržela, pak radnice zváží, zda se neobrátí na orgány činné v trestním řízení, aby prošetřily, zda nejde o křivé obvinění ze strany oznamovatele.

Městští radní požádali kontrolní výbor zastupitelstva, aby prošetřil postup její i kyjovského městského úřadu ohledně prodeje ojetého Superbu. Zastupitelé také pověřili kontrolní výbor, aby prověřil postup místostarosty vzhledem k etickému kodexu člena zastupitelstva.

Kontrolní výbor pro vyšetření vytvořil komisi. Ta na následující jednání výboru připravila zprávu a ten poté hlasoval o tom, zda radní porušili předpis týkající se dlouhodobého majetku. Poměrem pěti ku čtyřem hlasům konstatoval, že ne. Stejným rozložením hlasů výbor zamítl předložení zprávy na jednání zastupitelů. „Budeme se tím zabývat i na dalším zasedání," dodal předseda kontrolního výboru za opoziční komunisty Antonín Rajda.