Výzkumníci z neziskové organizace Archaia Brno se k zámku ve Strážnici dostali kvůli pokračující rekonstrukci, jejíž součástí je i úprava okolí. „Projekt zahrnuje odvodnění a také vydláždění plochy, tudíž se povrch země bude muset posadit níž. Proto nás město pozvalo," uvedl vedoucí výzkumu Miroslav Dejmal.

Archeologové objevili několik velmi vzácných prvků, které poukazují na původní stavbu pevnosti, jež měla funkci strážního stanoviště na moravsko-uherské hranici. Stála právě na místě dnešního zámku. „Při zkoumání terénu jsme našli mimo jiné kosti nebo odpad, který tam zanechali původní obyvatelé. Mezi předměty se nacházely také kousky keramiky, železa, přezky nebo zbytky starodávných kamen z poloviny třináctého století," přiblížil nález vedoucí výzkumu.

Cenným nálezem jsou rovněž pozůstatky původní stavby jako například část staré hradby spolu s dělovými železnými a kamennými koulemi. Je jich šest o velikosti asi dvaceti centimetrů. „Objev poukazuje na dobývání hradu. Dělové koule hradbu zničily a vše se za ta léta skrylo pod vrstvu asfaltu," upozornil Dejmal.

Z dalších artefaktů jsou to ústřice, úlomky zdobených nádob habánské keramiky i několik drobných mincí. „Jsou ražené před skoro čtyřmi sty lety. Některé pocházejí z roku 1619, další z doby, kdy končila třicetiletá válka. Našli jsme je mezi pozůstatky hradby a brány, která stála na nádvoří," uvedl odborník.

Za nejcennější nález však označil bronzovou miniaturu cimbuří a hradeb. Její historickou hodnotu vyzvedl také vedoucí archeologického oddělení v Masarykově muzeu v Hodoníně Jaromír Šmerda. „Jedná se o unikát z patnáctého století. Zmenšenina je velká přibližně deset centimetrů. Podobný nález byl objeven pouze v Německu v kostelních klenotech. Takových skvostů moc není," poukázal Šmerda.

Archeologové u strážnického zámku zůstanou ještě do konce roku. Potom se do díla pustí stavaři. Začnou plánované úpravy terénu, výstavba kanalizace a jímky za areálem zámku pro svod dešťových vod. Následovat bude pokládka nové žulové dlažby, kde se objeví také jedna z historických dlaždic jako upomínka na tento výzkum. „Veškeré cennosti zpracujeme a vyhodnotíme. Jistě sepíšeme i vědecké články popisující každý prvek zvlášť a pro zájemce plánujeme vytvořit jistou rekonstrukci. Návštěvníci místního muzea potom budou moci spatřit modely hradu v celé své kráse a zjistí, jak tehdy vypadal," přiblížil Dejmal.

Loni se podařilo díky dotacím z ministerstva kultury opravit vnitřní část zámku a nainstalovat výtah. „Také je již hotová fasáda a celé jihovýchodní křídlo objektu a obnovovala se i zámecká vinárna," informovala vedoucí správy areálu Marie Hudečková. Práce mají skončit v květnu příštího roku.