Zaměstnanci center pro rodinu se setkávají pravidelně třikrát do roka. Hodonínské centrum pro rodinu se tentokrát dostalo do pozice hostitele.
„Jedná se o pracovní setkání, na kterém se řeší konkrétní projekty. Každý může vystoupit se svými zkušenostmi. Důležitým tématem bude i financování center,“ uvedla Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu.

Právě systém financování znesnadňuje těmto neziskovým společnostem práci. „Dotace určené na jeden rok musíme vyčerpat do konce prosince. O dalších dotacích se rozhodne až v únoru,“ řekla Ludmila Kaňoková z ostravského centra. Centra pro rodinu tak musí překlenout dobu tří měsíců bez peněz.

„Stává se, že chybí peníze na výplaty, některé náklady pak hradíme z úspor zaměstnanců až do doby, než přijdou dotace,“ vystihla situaci neziskových organizací Lucie Ambrozková z Centra pro rodinu v Hodoníně. Náročné jsou prý i administrativní úkony. „Místo abychom se zabývali projekty pro rodiny, musíme řešit výtky, že je nějaký údaj v dokumentech o kolonku výš nebo níž,“ postěžovala si Marie Oujezdská.

Hodonínské centrum pro rodinu má už desetiletou tradici a vzniklo původně ze skupinky maminek na mateřské dovolené. Postupně se transformovalo do dnešní podoby.

Dalš info: Hodonínslý Deník, středa 12. září 2007