„Dospěli jsme k názoru, že každá firma, které se trošku daří, by měla pomoci těm, kterým se tolik nedaří, nebo tu startovní čáru bohužel nemají jako ostatní lidé. Tento projekt jsme viděli v Německu, kde se všichni podnikatelé v každé vesnici, kde mají takový podobný ústav nebo se starají o přestárlé, složí a z výtěžků reklam, které jsou na vozidle, zakoupí automobil. My jsme se ujali role zprostředkovatele, obešli jsme kyjovské firmy, ty nám poskytly prostředky, my jsme nalepili jejich reklamy na auto a výsledek je zřejmý,“ svěřil se Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt, která celou akci zaštítila a sehnala potřebných tři sta padesát tisíc korun.

Oslovila více než dvě stovky firem z regionu. Zapojilo se ale jen pětadvacet z nich.
„Auto budeme využívat k rozvozu obědů, kterých rozvážíme denně sto dvacet včetně asi pětačtyřiceti přes sobotu a neděli. Bylo to už potřeba, protože jedno auto máme osm let, druhé pět a rychle se kvůli těmto krátkým pojížďkám opotřebovávají. Kdybychom si auto chtěli koupit, stálo by nás to šest set tisíc a takto jsme se dohodli na pronájmu na šest let za symbolickou jednu korunu,“ uvedla ředitelka centra Zdena Kytlicová.

Ochotu sponzorů ocenil i starosta Kyjova František Lukl, podle kterého je pro město vždy přínosem, když některá z jeho organizací získá majetek při minimální podpoře radnice.

Projekt Sociální automobil funguje již přes deset let na celém území České republiky. Uskutečňují je ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy pro seniory či zařízení, která poskytují pomoc a péči handicapovaným lidem.