„Navrhujeme tři významné osobnosti, které se zapsaly do známosti našeho města a vykonaly v občanském a pracovním životě kus dílné práce na to, aby si cenu zasloužily," uvedl kyjovský starosta František Lukl.

Zastupitelstvo uděluje čestná občanství či Cenu města Kyjova obvykle jednou za dva roky. „Rozhodujeme se podle nominací či životních jubileí oceněných nebo výročí," nastínil starosta. Kandidáty navrhují občanské spolky nebo politické strany a sdružení.

laureáti
- Kliment Navrátil muzikant, tanečník, verbíř z Kyjova, jeden ze zakládajících členů CM Jury Petrů z Kyjova a dlouholetý porotce verbířské soutěže ve Strážnici.
- Rudolf Skaunic čestné občanství mu Kyjovští udělí za šíření dobrého jména českého stavebnictví za hranicemi České republiky, za celoživotní úspěšné vedení velkých firem a poctivou práci.
- Jiří Dlouhý Cenu města Kyjova dostane za celoživotní vlastenectví, patriotismus a za dosažené úspěchy ve své profesi v oboru farmacie.

Čestné občanství si in memoriam podle zastupitelů zasloužil Kliment Navrátil, za badatelské úsilí v oblasti folkloru a za šíření tradic Kyjovského Dolňácka. Navrátil byl verbíř a jeden ze zakládajících členů Cimbálové muziky Jury Petrů. „Jsem rád, že byl navržený na čestné občanství, podpořil jsem ho. Zúčastním se i předávání," uvedl Jiří Petrů, cimbalista a umělecký vedoucí Cimbálové muziky Jury Petrů.

Druhé čestné občanství udělí Kyjovští za šíření dobrého jména českého stavebnictví za hranicemi republiky, za celoživotní úspěšné vedení velkých firem a poctivou práci Rudolfu Skaunicovi.

Cenou města ohodnotili zastupitelé za celoživotní vlastenectví, patriotismus a dosažené úspěchy v profesi v oboru farmacie Jiřího Dlouhého. „Jsem zarytý Kyjovák a návrh mě velmi potěšil. Tohle ocenění je především poctou mým rodičům," sdělil Jiří Dlouhý.

Ten pochází z rodiny lékárníků, kteří v Kyjově působí od roku 1889. „Musel jsem odejít v osmašedesátém roce, protože jsem byl označený za kontrarevolucionáře," popsal Dlouhý.

Slavnostní předání všech čestných titulů se uskuteční v divadelním sále 26. dubna v sedmnáct hodin při příležitosti oslav sedmdesátého výročí osvobození Kyjova.