S lhůtou do poloviny února. „Sněmovna žádá českou vládu, aby požádala vládu Norského království o vysvětlení, proč čeští občané Denisa a David Michálkovi dál zůstávají v pěstounské péči, zda se norské úřady zaobíraly či zaobírají možností požádat o spolupráci orgány České republiky a proč od sebe oba sourozenci byli a stále zůstávají oddělení," navrhla Chalánková usnesení, které poslanci v úterý přijali.

Minulý týden se připojil také prezident Miloš Zeman s deklarací, že je připravený zmínit tuto záležitosti při jednáních s norskými partnery. „Pokud by byly vyčerpány všechny legální možnosti, která má paní Michaláková k dispozici, a situace by si vyžádala přímou intervenci prezidenta republiky, jsem připraven po konzultaci s příslušnými českými úřady tak učinit," prohlásil Zeman.