Pro cestující bude zajištěna náhradní autobusová doprava, jejichž stanoviště zajistily České dráhy následovně: ve Strážnici před staniční budovou, ve Vnorovech na hlavní silnici u lékárny. Ve Veselí nad Moravou – Zarazicích pak na silnici asi padesát metrů od přejezdu směrem k silnici Veselí nad Moravou – Vnorovy a ve Veselí nad Moravou před staniční budovou, v místech zastávky autobusů označenou jako Veselí nad Moravou, železniční stanice. Kvůli výluce bude omezena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol.

„Službu ve vyloučeném úseku neposkytujeme. Spoluzavazadla se přepravují v omezeném rozsahu do zaplnění místa. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě má před přepravou ostatních spoluzavazadel přednost,“ informují České dráhy. A dále pak přeprava cestujících na vozíku. „ Cestujícím doporučujeme použít jiného vhodného spoje v době mimo výluku,“ dodávají České dráhy.