„Po revoluci nám pomáhaly charity z Rakouska a Německa. V dnešní době cítíme určitou povinnost a máme i chuť pomáhat tam, kde se charita teprve rozvíjí,“ uvedl ředitel hodonínské oblastní charity Václav Salajka.

V první fázi projektu chtějí Hodonínští vybudovat zázemí pro lékaře a pečovatelskou službu. Rekonstruují budovu, v jejímž prvním patře bude v budoucnu také počítačová učebna s internetem.

Cílem projektu je také vytvořit zázemí pro zaškolování pečovatelek, kterými budou místní ženy. Po určitou dobu bude charita platit jejich mzdy. Chce také, aby se zvyšovala jejich kvalifikace. „Pokud má pečovatelka určitou kvalifikaci požadovanou státem, přispívá vláda asi jednou třetinou na její mzdové náklady,“ řekl děkan hodonínské farnosti Josef Zouhar.

Charita nezaměřuje projekt na jednorázovou akci, ale má dlouhodobou vizi, ve které hraje hlavní roli místní obyvatelstvo. To bude tvořit personál pečovatelského domu.

V místě s vysokou nezaměstnaností chce vytvořit co nejvíce pracovních míst. Lidé mohou přispět na charitativní projekt na účet 5000237/0100, nebo nabídnout osobní pomoc.