Firma, která se chovu hus věnuje už desítky let přišla likvidací jednoho hejna o více než dva miliony korun. O současné situaci promluvil jednatel společnosti Alois Kopečný.

Jak dlouhá je tradice chovu hus na Písečných rybnících?

Husy chováme čtyřicet let.

To je dlouhá doba. Určitě je pro vás celá věc i osobní záležitost?

Jistě. Není to jednoduché.

Vaše společnost je zaměřená především na rybářství. Lze nějak procentuálně vyjádřit poměr mezi rybářstvím a chovem hus?

Ano, ten poměr je tak sedmdesát procent rybářství ku třiceti procentům chov drůbeže.

Nakonec jste přišel „pouze“ o jedno hejno husí a několik tisíc vajec. Určitě jste ale řešili i to, jak by společnost pokračovala dál, pokud by muselo dojít k likvidaci celého chovu drůbeže?

Pokud by došlo k plné likvidaci, tak by to byl konec chovu a my už bychom se v žádném případě chovem nezabývali. Chov by skončil. Teď jsme rádi, že celá věc dopadla tímto způsobem.

Takže budete v chovu pokračovat? Nepřemýšleli jste nad tím, že po podobné zkušenosti chov ukončíte? Taková situace se může přece opakovat?

Ty úvahy jsou dlouhodobé. To nebezpečí tu opravdu je. Lítají tady tisíce havranů, racků. Na rybnících jsou kormoráni a labutě. Chov husí je velice přírodní. Nejde je chovat v nějakých uzavřených halách, kam se jiný druh ptáka nedostane. To nebezpečí tady je, což je důvod proč se pořád rozmýšlíme jak dál.

Jakou tedy odhadujete škodu na husách?

Předběžný odhad na těch husách, které musely být zlikvidovány je dva až dva a půl milionu korun. Což byly vlastně husy, vajíčka, stelivo a tak dále.

Budete žádat o náhradu škody stát?

To vyplývá i ze zákona, z vyhlášky a pochopitelně bez toho bychom se v žádném případě neobešli. Mělo by to zřejmě hradit ministerstvo zemědělství prostřednictvím regionální agentury.

Přišli jste o třetinu drůbeže, ohrozí to nějak zaměstnance?

Ne, jde o zaměstnance, kteří jsou v této oblasti zkušení.

Jak tedy teď budete pokračovat?

Během roku si chceme vychovat náhradní hejno a pokračovat v tom rozsahu, jaký byl doposud. Musíme to nějak vydržet.