Ten pořádá v areálu manželů Zemánkových naproti Vlastivědného muzea dvoudenní Oblastní a okresní výstavu všech zvířat mladých chovatelů spojenou s místní výstavou králíků, holubů, drůbeže a exotů. Začátek je v sobotu i v neděli v 8.00.