To nabízí začlenění se do normálně fungující společnosti pro osoby s postižením. „Půjde o domovy pro lidi se zdravotním postižením, kde je nutná vyšší míra pomoci našich zaměstnanců než v případě chráněného bydlení," vysvětlil Hanáček. Pokud vše vyjde, mohly by až tři domy stát za tři roky v Moravském Písku.

Tamní rada města o záležitosti ví a zabývá se jí. „Zatím jsme se k tématu více nevyjadřovali, protože nebyl předložený konkrétní návrh. V případě výstavby by tady vzniklo až dvacet pracovních míst, což by pro nás bylo přínosem ," uvedla starostka Hana Habartová.

Chráněné bydlení funguje kromě Kyjova také v Hodoníně. „Pronajímáme od fyzických osob byty v Hodoníně, kam přecházejí naši svěřenci z týdenního stacionáře a z domova pro lidi se zdravotním postižením," sdělila sociální pracovnice z hodonínského Zeleného domu pohody Romana Kociánová s tím, že služba je cílená na lidi s mentálním postižením.

Tito klienti jsou připravení za pomocí pracovníků z domova na samostatnější bydlení. Jejich den začíná přípravou snídaně, pak odchází do práce. Odpoledne věnují domácím pracím, přípravě večeře a osobnímu volnu.

První takzvaný tréninkový byt funguje v Hodoníne od září 2012. Registrovaná byla služba až v roce 2015. Zelený dům pohody má k dispozici čtyři byty pro osm lidí. Ubytování stojí sto pětapadesát korun na den plus osmapadesát korun za oběd.

Chráněné bydlení pro duševně nemocné nabízí také Psychocentrum Domeček Hodonín. „Poskytujeme bydlení pro dvanáct osob. V současnosti jsme plně obsazení. Cena služby jsou čtyři tisíce padesát korun za měsíc," shrnul sociální pracovník Domečku Milan Zelinka.

Podobná služba například úplně chybí ve Strážnici. „Závisí vše na prostorech. Uvažujeme o využití z půlky neobsazeného zdravotního centra. Bavíme se ale o vybudování komunitního centra pro seniory," řekl vedoucí odboru investic Petr Helísek.