Ve školách děti tvořily na téma Co se mi líbí v Hodoníně nebo Co bych chtěl(a), aby se v Hodoníně zlepšilo. Místní mohli náměty na zlepšení rodinného klimatu posílat i elektronickou poštou. „Všechny náměty se konzultovaly s občany na workshopu," připomněla mluvčí radnice Hana Rakusová.

Tento měsíc radní schválili dohodu o cílech, mezi nimi je mobilní dopravní hřiště či lepší údržba všech hřišť.