Brigádníci uklízeli zanedbaná místa ve městě. Podařilo se jim uklidit například prostranství kolem garáží u masokombinátu.

„Dále pak uklidili prostor u cesty na Nesyt v blízkosti elektrárny a garáže pod sběrným dvorem,“ informovali hodonínští úředníci.