Více než třicet koncertů v průběhu měsíce června se uskuteční v bezmála dvaceti městech jižní Moravy a Vysočiny. Z Hodonínska se koncerty zapojí Kyjov.
Pro regiony Jihomoravského kraje a Vysočiny je tento festival jedinečnou hudební událostí. Akce přispívá k rozvoji cestovního ruchu a svým významem překračuje hranice České republiky.


Festival oživuje také historické památky. Posluchači, kteří se ho rozhodnou navštívit, mají možnost poznat oba kraje prostřednictvím koncertů v prostředí zámků, hradů, kostelů, synagog a muzeí.

Dramaturgický štáb festivalu se letos zaměřil na hudební život visegrádského regionu od středověku až po vídeňský kongres v letech 184 – 1815.
Festival představí české, slovenské, maďarské a polské skladatele a zmapuje hudební život v tehdejších hlavních městech Praze, Bratislavě, Budě a Krakově. Zaměří se ale také na hudební centra mimo tato města včetně klášterů a znovuoživí poklady soukromých a veřejných sbírek.

Festival chce připomenout nejen cizince ve středoevropských službách a úspěšné emigranty z Visegrádu, ale také uvést osobnosti, se kterými se tak často ve slovnících hudby nesetkáváme. Důležité hudební archivy příchozím odkryjí, co bylo kde módní, jaké umělecké směry byly preferované a jací skladatelé byli ve své době slavní, i když na ně dějiny hudby někdy právem a někdy naopak neprávem zapomněli. Jelikož se visegrádská společnost zakládá také na společných náboženských tradicích, část z koncertů se věnuje kultu svatých. V programu jednotlivých měst se představí naše i slovenské soubory, Maďaři a Poláci.

Dva koncerty se uskuteční také v Kyjově a to 8. června o půl osmé večer v kapli Svatého Josefa Kalasanského. Město jej pořádá ve spolupráci s Polským institutem v Praze. Představí se zde Musica Antiqua Polonia se skladbami polských autorů v programu nazvaném Hudba XVIII. století z kláštera Panny Marie v Čenstochové.

Druhý koncert je na programu dvaadvacátého června v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zazní gregoriánský chorál, renesanční a sardinské polyfonie s duchovními folklorními písněmi středověkého Maďarska na oslavu Panny Marie. Koncert začíná večer v devátenáct třicet.