Dar převzal lékař kliniky Jiří Domanský, který z Čejkovic i pochází. „Akce Tvůj lajk pomůže se uskutečnila v minulém roce a každý palec nahoru na naší facebookové stránce Víno z Čejkovic znamenal darovanou korunu. Nakonec jsme se rozhodli věnovat deset tisíc korun,“ připomněl tento týden tajemník Čtvrtečníků Lukáš Kmenta.

Dodal, že s dobročinností budou pokračovat 24. srpna při čejkovickém Dnu otevřených sklepů, a to akcí Vinaři jdou na dřeň. Ta pomáhá vyhledávat vhodné dárce krevní dřeně. Ještě předtím, 13. dubna, spolek pořádá Čejkovickou vinnou stezku.