Loňský první ročník se podařilo zorganizovat se startem z Košarisek a s cílem v Hodoníně. „Loni jsme si připomenuli stopadesáté výročí založení Sokola, pětadevadesáté výročí bitvy u Zborova a pětasedmdesáté výročí úmrtí prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka. Všechny tyto výročí byly vhodnou příležitostí na založení takové tradiční akce, která by spojila rodiště dvou zakladatelů Československé republiky T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, a měla při své branně-sportovní hodnotě i společenskou, vlastenecko-výchovnou úlohu," přiblížil myšlenku cyklopřejezdu za organizační výbor Ferdinand Vrábel z českobrodské jednoty Československé obce legionářské.

Podle něj základy dnešní samostatné České republiky a samostatné Slovenské republiky spočívají na základech a hodnotách, které prosazovali a hlásali Masaryk, Štefánik a Beneš: svoboda, nezávislost, demokracie, humanita, rovnoprávnost mezi národy a národnostmi, evropská integrace, život v míru a vzájemném porozumění.

Na startu premiérové cyklistické projížďky bylo čtyřicet lidí, do cíle přijela desítka nejodvážnějších. Druhý ročník cyklovyjížďky, která je dlouhá šestaosmdesát kilometrů, se opět pojede druhý prázdninový víkend. „Zatím je přihlášených tolik účastníků jako při prvním ročníku. Tentokrát ovšem nepřipravujeme žádné slavnostní akty, ty se uskuteční jen při kulatých ročnících, tedy při pátém, desátém. Záleží také na tom, jestli se akce udrží a jestli najdeme pokračovatale," uvedl Vrábel.

Rozdíl oproti prvnímu ročníku je v tom, že letos se startuje v Masarykově rodném Hodoníně a cílem je Štefánikovo rodiště Košariská.

Start je v sobotu 13. července v 9.00 na hodonínském náměstí 17. listopadu u sochy T. G. Masaryka. Pak následuje Holíč, sídlo první slovenské vlády v roce 1918 Skalica, Mokrý Háj a cílem první etapy je hrad Branč. Tam také ráno začíná etapa druhá. Ta přes zastávku při pomníku umučených evangelíků v roce 1672 v rodišti architekta Dušana Jurkoviče a Štefánikovy matky Albertíny Jurenkové v Turé Lúce pokračuje ve směru Myjava na mohylu na Bradle. Další zastávka bude u pomníku mistra Jana Husa v Brezové pod Bradlom a cyklopřejezd skončí v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách, kde se politik, voják a astronom v roce 1880 narodil.