Projekt, který má do slovácké obce přilákat další návštěvníky, se s největší pravděpodobností uskuteční ještě v letošním roce. „Chceme postavit odpočívadlo podél cyklostezky Mutěnka. Termín je šibeniční, tak snad se nám podaří vše odeslat podle předpisů," informovala místostarostka Svatobořic-Mistřína Terezie Čičáková.

V místě posezení pak přibudou dřevěné povalové chodníky, které bývají součástí chráněných krajinných oblastí. „Lidé se po nich mohou projít třeba v Tatrách. Chceme, aby součástí posezení byl i nějaký krmelec pro lesní zvěř. Navíc plánujeme v nejbližším okolí nainstalovat dřevěné sochy zvířat," uvedla Čičáková.

povalový chodník
- dřevěné přechody, obvykle přes rašeliniště
- jde o nařezaný slabý materiál z okolí (často neloupaný), který se přitluče na dva povaly nebo kuláče. Při poničení hnilobou se často překrývá další vrstvou
- i přes stále častější využití jsou dřevěné chodníky určeny pouze do specifických lokalit

Zdroj: www.drevenechodniky.cz

Záměrem, který má rozpočtované náklady ve výši zhruba sedmi set tisíc korun, se už zabýval i Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje. „Jedná se o malý kousek lesa, který z jedné strany lemuje cyklostezka a z druhé strany panelová silnice. Vše jsme konzultovali s krajem a za příslib, že budeme tento úsek používat k rekreačním účelům, nám žádost schválili," sdělila místostarostka.

Nad plánem instalovat do části lesa dřevěné povalové chodníky se podivuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. „Pokládají se většinou na rašeliništích. Hlavně tam, kde hrozí, že by se cyklista zabořil nebo poničil okolí s chráněnými rostlinami," vysvětlil Stýblo. Upozornil, že použití dřevěných lávek mimo mokřiny by mohlo mít nepříznivý vliv na hmyz nebo obojživelníky.

Plánu postavit u posezení krmelec pro zvířata je příznivě nakloněná jednatelka Okresního mysliveckého spolku v Hodoníně Věra Dufková. Podle ní ale může nastat problém. „Posedy a krmelce musí být v souladu se zákonem o myslivosti. Obec má třeba svůj vlastní pozemek, ale musí respektovat hranici honitby. Zákon stanoví, že nejméně dvě stě metrů od hranic nesmí být nic takového postaveno," informovala Dufková.

S podobným nápadem na vlastní odpočívadlo u cyklo stezky přišel i mikroregion Ždánicko. V současné době je cesta pro cyklisty ve výstavbě. „Jakmile ji dokončíme, určitě počítáme s výstavbou čtyř míst pro odpočinek, která budou rozmístěná po celé délce trasy," přiblížila další plány mikroregionu jeho předsedkyně Vlasta Mokrá.

V následujících dnech by měla na ministerstvo pro místní rozvoj doputovat žádost o dotaci z národního programu podpory cestovního ruchu. Z ní Svatobořice-Mistřín instalaci dřevěných povalových chodníků do části nedalekého lesa zaplatí.

Povalový chodník vyrostl například v říjnu na soutoku řek Moravy a Dyje.