Nyní tudy pravidelně chodí do práce Lukáš Vrábel. Ten je ale zatím k rychlé výstavbě stezky skeptický. „Myslím si, že to ještě nějakou dobu zůstane při starém, takže budeme dál chodit po kraji silnice, i když je tady na ní hustý provoz,“ domnívá se mladý muž.

V nebezpečí u vjezdu do okresního města nejsou ale jen chodci. „Pro mě jako cyklistu znamená překonání T-křižovatky na trase Hodonín Lužice za plného provozu takový malý horor či stezku odvahy. Případné zbudování nové cyklostezky od Hodonína s napojením na stávající cyklostezku od Lužic velice vítám i s případným přechodem pro cyklisty u mlékárny,“ svěřil se Jaroslav Kolísek.

Podobný názor má i místní strážník Stanislav Urbánek, který děti školí z dopravní výchovy. „Jde o opravdu nebezpečnou křižovatku, kterou se snaží lidé překonat z několika směrů. Navíc do ní ústí jedna ze dvou nejfrekventovanějších cyklostezek u Hodonína, které žel chybí pokračování,“ posteskl si Urbánek.

VIDEO: Nebezpečná křižovatka

Fotogalerie: Křižovatka před Hodonínem s cyklostezkou

Zmiňovaná cyklostezka sice lidem slouží už od září 2012, jenže od té doby lidé na kolech i pěší musí křižovatku s I/51 překonávat buď po silnici, nebo pěšinami, někdy i rozbahněnými. Řešení dlouhodobě bránily majetkoprávní problémy. Část se jich městu podařilo vyřešit poté, co převzalo do majetku blízký příměstský les. A nyní má konečně navazující stezka pro chodce a cyklisty směrem k areálu odpadové společnosti TESPRA i stavební povolení. „Do konce ledna město zažádá o dotaci na spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil vedoucí radničního odboru rozvoje města Dalibor Novák. V ideální případě by se tak mohl začít stavět téměř tři sta metrů dlouhý úsek kolem zahrádkářské kolonie i s veřejným osvětlením ve druhé polovině tohoto roku.

Přes nasvětlené přechody u křižovatky a mezi dvěma autobusovými zastávkami by se pak měli pěší i cyklisté dostat na druhou stranu silnice I/51 a především na novou stezku, s jejíž stavbou se má začít v roce 2022. V předpokládaném vedení trasy stezky už odborníci provedli dendrologický průzkum. „Z něj vzešel požadavek na ponechání stromů s vysokou biologickou hodnotou. Následný návrh vedení stezky tak zohledňuje skutečnosti průzkumu a tyto stromy v území nebudou káceny. Jejich kořenový systém bude opatřen ochrannými prostředky, aby stezka jejich kořeny nenarušila,“ přiblížila mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Plánované stezky pro cyklisty a pěší

I. etapa

Od cyklostezky Lužice – Hodonín k areálu TESPRA podél silnice I/51. Úsek dlouhý 274 metrů se má začít stavět ve druhé polovině 2021.

II. etapa

U silnice I/51 na Velkomoravské ulici v Hodoníně na straně příměstského lesa za čerpací stanicí. Plánované zahájení stavby 2022.