Kolaři nebo jen rekreační jezdci budou mít v Hodoníně delší cyklostezku než doposud.

Vedení města získalo šedesát procent peněžních prostředků z Jihomoravského kraje na další úsek cyklostezky. Stávající bude prodloužena o necelých tři sta metrů.

Cyklisti se mohou těšit na novou zámkovou dlažbu červené barvy.

Nově povede od prodejny aut až po točnu Městské hromadné dopravy. Hotový bude začátkem srpna. Zároveň s tím bude postaven i chodník. Celá cyklostezka i s chodníkem bude široká zhruba tři metry.