Díky menšímu provozu ale cyklisty nijak neomezují a ti se bez problémů dostanou až do Sudoměřic. Právě tam je další úsek, na němž zpevněný povrch chybí.

Jeho dokončení propojující obec s přístavištěm Pod Výklopníkem, které má navázat na stávající síť cyklostezek po hrázi Baťova kanálu, si přejí nejen místní a sportovci. „Cyklostezka by také rozšířila turistické a sportovní vyžití nejen turistů, ale hlavně místních dětí a rodin. Fandím tomu, v Sudoměřicích jsem řadu let bydlel," pronesl cyklista Josef Zimovčák.

Břehy kanálu, po nichž cyklostezka vede, tvoří ochrannou hráz říčky Radějovky. Kraj stavbu moderní sudoměřické cyklistické trasy už podpořil dvoumilionovou dotací.

Vedení státního podniku Povodí Moravy, jenž je správcem pozemků, po kterých má cyklostezka vzniknout, má ale na věc jiný názor. „Pokud vede cyklostezka po koruně protipovodňové ochranné hráze nebo po břehu toku, požadujeme, aby byla vybudovaná s dostatečnou únosností a bez problémů umožňovala pojezd naší těžké techniky po koruně a kolem vodního toku," uvedla Jana Kučerová z útvaru vnějších vztahů Povodí Moravy.

Na kvalitní průjezdnosti kolem vodní cesty pracují zejména příslušné obce. Podmínka státního podniku by ale cyklostezku prodražila. „Cena za stavbu by byla tak vysoká, že by si to žádná obec ani v tomto případě Sudoměřice nemohla dovolit. Ani za přispění krajské dotace," potvrdil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

Podle něj jsou požadavky Povodí Moravy oprávněné a vycházejí z platné legislativy. „Ale na druhou stranu jsou správci státního majetku a samosprávy jej tímto způsobem zhodnocují," řekl Bártek s tím, že by státní podnik mohl zmírnit požadavky. Pokud by to z legislativních důvodů nešlo, měl by se zřizovatel Povodí Moravy, kterým je ministerstvo zemědělství, na stavbě cyklostezek finančně podílet.

Povodí Moravy zatím ale na svých požadavcích trvá. „Nosnost konstrukce pouze pro cykloturistiku by mohla být nižší, nicméně nelze připustit, aby ji naše technika poničila. Pokud jsou náklady pro investory příliš velké, je možné změnit trasování cyklostezky a vést ji jinudy," uvedla Kučerová.

Majetkoprávní vztahy a vedení stezky po pozemcích ve vlastnictví státního podniku se staly výzvou i pro nositele dvoumilionové dotace, tedy kraj. „Iniciujeme proto jednání se státním podnikem a doufáme, že se nám podaří s vodohospodáři dosáhnout shody a posunout celý projekt kupředu. Další naše kroky by případně směřovaly na ministerstvo zemědělství," řekl náměstek hejtmana Roman Hanák.