„Zatím zpracováváme dokumentaci a vykupujeme pozemky. Chceme se napojit na Baťův kanál a v budoucnu povedeme cyklostezky také přes Sudoměřice na Slovensko,“ uvedl starosta Hodonína Lubor Šimeček. Nové stezky mají vyrůst také v Dubňanském lese, v okolí Rohatce a Lužic.

Město bude výstavbu hradit zčásti samo, ale bude také žádat o dotaci z fondů Evropské unie. I další lidé z mikroregionů mají své plány, jak vyjít cyklistům vstříc. „Chceme spojit Kyjov s Hodonínem pomocí cyklostezek, které povedou přes vesnice sdružené v Novém Dvoře,“ plánuje starosta Ratíškovic Josef Uhlík. Tady je stavba také v přípravné fázi. V Šardicích, které jsou napojeny na páteřní trasu, se rozhodli zvelebit současnou stezku.

„Cyklostezka se nám zdála strohá, proto jsme se rozhodli vybudovat odpočivadlo. Opravíme značení a ve spolupráci se školou doplníme ještě informační panely.“ řekl starosta Šardic Jiří Mičkal. Rozvoj cyklostezek je zatím většinou ve stádiu příprav, ale v budoucnu má zvýšit bezpečnost cyklistů a zpřístupnit zajímavé turistické lokality jihovýchodního cípu Moravy. ⋌(ves)