„Jde o rozměrný aršík s poštovní známkou zobrazující malbu z baziliky svatého Klimenta v Římě, která je nad hrobem svatého Cyrila. Freska se nachází ve sklepení asi ve druhém spodním patře. Bazilika je na dohled římského kolosea," přiblížil místo i samotnou předlohu nové známky hodonínský filatelista a člen komise pro emisní činnost Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Josef Šolc.

Podle něj jde o známku s nezvykle vysokou nominální hodnotou pětatřicet korun. „Je určená pro korespondenci jak do zahraničí, tak na doporučené dopisy u nás," vysvětlil filatelista s tím, že kromě Slovenska se chtělo k vydání známky připojit i Rusko a Polsko. Obě země přišly s myšlenkou přidružení k projektu pozdě.

Autorem poštovní známky je akademický malíř Dušan Kállay a rytec Miloš Ondráček.

První poštovní známky s cyrilometodějským motivem vyšly v roce 1933. Ta vznikla na podkladě litografie, kterou vytvořil malíř Jano Köhler, jenž část života prožil v Nenkovicích a Strážovicích na Kyjovsku. Podruhé se objevili Cyril a Metoděj na známkách těsně po vzniku České republiky, a to v roce 1993 na osmikorunové známce u příležitosti 1 130 let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. „Také ta vyšla společně v České i Slovenské republice," podotkl Šolc. Tuto známku navrhl Igor Benca a vyryl Martin Srb. „Dvojportrét věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kompozice otevřené knihy a počátečních písmen hlaholice, cyrilice a latinky, symbolizující vývoj písma a vzdělanosti," tak zní popis známky na webových stránkách České pošty.