Odhadované náklady za čtyři úseky, které mají dohromady asi sedmatřicet kilometrů, dosahují zhruba na deset miliard korun. Jednou z variant je metoda PPP financování, tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo soutěž na vypracování studie proveditelnosti k metodě PPP právě v úseku dálnice D55 mezi Bzencem a Břeclaví. „Cílem této studie je po technické, ekonomické a právní stránce vyhodnotit, zda stavba jednotlivých projektů touto formou přinese státu, potažmo obyvatelům vyšší hodnotu za vynaložené peníze, než by tomu bylo v případě tradiční formy stavby," řekl Deníku mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Ministerstvo dopravy vytipovalo několik silničních projektů, které jsou svou velikostí a stavem připravenosti potenciálně pro metodu PPP vhodné. Mezi nimi je i více dálničních úseků, jižní Moravy se týká právě D55.

„Obecné výhody PPP projektů vidíme především v úspoře nákladů při životním cyklu projektu a v důrazu na kvalitu. PPP představuje kvalitativní posun od samostatné výstavby a následného provozu silnice k dodání služby obyvatelům v podobě dostupné a kvalitní silnice, kdy v případě nekvality jsou okamžitě aplikované peněžní postihy," nastínil Jemelka.

Soutěže Zlatý pohár Pivex se účastní devět výrobců s celkem 42 vzorky piv.
OBRAZEM: Správná chuť nebo říz. Odborníci na jižní Moravě vybírají nejlepší piva

Soukromý dodavatel je tak podle něj výrazně motivovaný, aby byla kvalita udržena po celou dlouhou dobu trvání projektu. Ministerstvo dopravy už má s metodou PPP zkušenosti v podobě pilotního projektu D4. „Tam je délka trvání pětadvacet let provozu," zmínil Jemelka.

V ZAKRYTÉ GALERII

Úseky D55 mezi Bzencem a Břeclaví jsou v současné době v různé fázi rozpracovanosti. U částí mezi Bzencem a Bzencem-Přívozem a dále Bzencem-Přívozem a Rohatcem je příprava pokračuje vypracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Dálnice v mezi Bzencem a Rohatcem má vést částečně v zakryté galerii. „Poznatky vedoucí k technickému řešení předchozí navazující stavby Bzenec - Bzenec-přívoz využijeme i při návrhu technického řešení galerie na stavbě úseku Bzenec-Přívoz - Rohatec," zmínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Stavba prvního ekoduktu na nové dálnici D55 u Bzence.
VIDEO: První ekodukt nové dálnice dostává u Bzence betonové římsy

Pro úsek D55 mezi Rohatcem a Lužicemi státní silničáři vybírají zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí. „U úseku mezi Lužicemi a Břeclaví děláme bezpečnostní audit, vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu a zahájíme inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí," nastínila Trubelíková.

D55 povede z části ve zcela nové stopě, částečně v trase stávající silnice I/55. Stavba úseků mezi Rohatcem a Lužicemi a Lužicemi a Břeclaví má začít podle odhadů Ředitelství silnic a dálnic v roce 2028, hotovo má být o čtyři roky později. V roce 2030 je v plánu zahájení stavby úseků, které končí a začínají v Bzenci-Přívozu. Dokončení mají být v obou případech v roce 2033.

URYCHLÍ DOPRAVU ZE SEVERU NA JIH

Rohatecký starosta Jarmil Adamec už dříve Deníku sdělil, že považuje stavbu D55 za velký přínos. „Urychlí dopravu ze severu na jih, a propojí D1 od Kroměříže s D2 u Břeclavi. Také přinese nyní už zcela nutné odlehčení dopravy všem obcím na trase stávající I/55. Málokdo si dokáže představit jaké to je, když středem slovácké obce projíždí denně patnáct tisíc aut, všechny mezinárodní kamiony, kterým se nechce jet ze směru od Polska přes D1 na Brno a teprve pak zabočit na D2 na Břeclav," řekl starosta.

Podle ekonoma Petra Pelce jsou jakékoliv cizí zdroje lepší, než aby se stát zadlužil vůči finančním institucím. „Otázka je, jak budou nastavené podmínky," poznamenal Pelc.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Protest zemědělců v Hodoníně, traktory obsadily hranici se Slovenskem

Zdroj: Deník/Petr Turek

Mluvčí Jemelka uvedl, že je vzhledem k relativně vyšším fixním nákladům na přípravu metoda PPP obecně vhodná pro nákladnější projekty. „U rozsáhlejších projektů je také zpravidla větší možnost soukromého sektoru nalézt dodatečné úspory v životním cyklu. Vhodnost PPP je však vždy nutné posoudit pro konkrétní projekt," podotkl mluvčí ministerstva dopravy.

Například u již zmíněného projektu PPP na D4 je podle Jemelky dosažená cena financování, kdy sazby byly zafixované v dubnu 2021, oproti aktuální situaci na finančním trhu velice výhodná. „V návaznosti na pevnou, tedy neměnnou cenu výstavby ve spojení s vysokou inflací uplynulých let se výhodnost pilotního projektu projevuje ještě více," doplnil.

D55 Bzenec – Bzenec-Přívoz

 • délka úseku: 3225 m
 • předpoklad zahájení: 2030
 • předpoklad dokončení: 2033
 • upořádání částečně v galerii
 • D55 Bzenec-Přívoz – Rohatec
 • délka úseku: 10 750 m
 • předpoklad zahájení: 2030
 • předpoklad dokončení: 2033
 • upořádání částečně v galerii
 • D55 Rohatec – Lužice
 • délka úseku: 11 484 m
 • předpoklad zahájení: 2028
 • předpoklad dokončení: 2032
 • mimoúrovňové křižovatky: 2
 • D55 Lužice - Břeclav
 • délka úseku: 11 860 m
 • předpoklad zahájení: 2028
 • předpoklad dokončení: 2032
 • mimoúrovňové křižovatky: 3