Sezvala je tam senátorka Eva Rajchmanová. „Vzhledem k tomu, že se nám dálnice přiblížila ke Bzenci, začíná být stavba docela reálná i směrem k Břeclavi. A každý starosta si tady k ní mohl říct svou připomínku, jak to vidí, co je trápí a co by chtěl vyřešit v následujícím stupni,“ řekla senátorka za Hodonínsko a Kyjovsko důvody více než dvouhodinového jednání k úsekům Rohatec – Lužice a Lužice – Břeclav.

Silničáři zatím předpokládají, že by mohli zahájit stavbu této části dálnice za čtyři roky, tedy v roce 2028. „A v roce 2031 zprovoznit,“ podotk ředitel zlínské oblasti Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Tato dvojice úseků se má stavět za provozu. Tedy nejprve se začnou budovat nové části dálnice a vedle ní se bude zatím jezdit po stávající silnici I/55.


Nahrává se anketa ...

Jak připomněl projektant HBH projektu Jiří Boháč, jde o nezvyklou stavbu. „V podstatě se drží stávající silnice I/55, která se budovala s vizí, že tady bude rychlostní silnice, dnes už dálnice. Přestavuje stávající dvoupruh na dálnici, všechna křížení jsou mimoúrovňová s doplněním některých obslužných cest,“ popisoval projektant.

Od západu nastupuje dvanáctý úsek dálnice z katastru Rohatce, a to křižovatkou nad železničním koridorem u drůbežárny. Výraznou změnou oproti současnému směru na západ by pak měla být nová podoba pánovské křižovatky.

Silnice druhé třídy II/432 od Ratíškovic by totiž novou dálnici překlenula. Navíc mají projektanti zpracovaný návrh souběžné silnice s dálnicí, která by spojila křižovatku Hodonín Sever v Brněnské ulici se silnici II/432 a s lokalitou průmyslové zóny u Černého mostu.

Naopak u nadjezdu v Brněnské ulici má dojít jen k úpravě větví. Současná lávka přes I/55 u hodonínské zoologické zahrady by měla dostat taktéž novou podobu s kruhovými nájezdy, která by přemostila čtyři pruhy dálnice.

D55 na Hodonínsku a Břeclavsku. Některé úseky už vznikají, další silničáři připravují.D55 na Hodonínsku a Břeclavsku. Některé úseky už vznikají, další silničáři připravují.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Další významnou novinkou má být křižovatka Hodonín Západ, která má mít před rybníky tvar kruhu, na který se má napojit jak tah na Slovensko I/51, tak i silnice od Lužic. Dál bude dálnice pokračovat přes rybníky. „Násyp se rozšíří o druhý jízdní pás,“ uvedl projektant.

Za rybníky se počítá s rekonstrukcí čerpací stanice, která má sloužit i jako dálniční odpočívka. Tento dálniční úsek by měl skončit za silnicí spojující Josefov a Lužice, která povede přemostěním nad dálnicí. A na překonání dálnice cyklisty mířil také dotaz starosty Starého Poddvorova, Ivo Padalíka.

„Zajímá nás, jakým způsobem je řešené překlenutí dálnice pro cyklostezky a cyklotrasy. Kdy budou moct cyklisti přejíždět na druhou stranu?“ ptal se Padalík. Projektanti uvedli, že by prostupnost pro cyklisty měla být zajištěná, a to účelovými cestami, lávkami či polními trasami.

Poslední část D55 před Břeclaví začíná na východě novou křižovatkou Mikulčice, odkud povede nová silnice na Josefov a také nová cesta do Mikulčic se severozápadním obchvatem, na který se mají dostat řidiči přes nový kruhový objezd.

Další křižovatka má pak vzniknout přestavbou té stávající mezi Moravskou Novou Vsí a Prušánkami. Tady by navíc pokračovala také zbrusu nová cyklostezka od Prušánek, a to třímetrovou stezkou touto křižovatkou. A právě mezi Mikulčicemi a Moravskou Novou Vsí má vzniknout i nová odpočívka s benzínkou.

Vizualizace, jak by mohla trasa D55 v ptačí oblasti u Bzence vypadat.
D55 mezi Bzencem a Břeclaví: náklady deset miliard, možný je i podíl soukromníka

Starostové upozorňovali na problémy, které vzniknou v souvislosti se zemědělskou technikou. Ta totiž bude muset hledat jiné cesty, než je D55. Dalšími tématy bylo zasakování vody, nádrže, nové obslužné silnice, včetně těch k logistickým centrům, protihlukové bariéry či nová výsadba stromů.

„Zazněla tady také otázka, která trápí zejména malé obce, a to při vybudování nových staveb, jako jsou mosty nebo různých obslužných komunikací, že jim budou přiděleny do majetku a budou se muset o ně starat. To je závažné, a možná i na debatu s ministerstvem dopravy,“ upozornila senátorka Rajchmanová.