„Vážení příbuzní, vážení Vacenovjáci a Vacenovjanky, všem vám moc děkuju, že jste mi připravili takové milé přivítání. Opravdu jsem nečekala, že se i naparádíte," řekla s úsměvem vitální legenda Dana Zátopková.

Tu přišlo do Žlébků přivítat několik stovek místních. S některými si i přes nelehký zdravotní stav stiskla ruku a pohovořila. Jen co vkročila před vacenovické vinné sklepy uslyšela tóny a slova známých písniček, které ji postupně zazpíval místní Mužský sbor Od lip, zpěvačky z Omladiny, Ženský sbor Marijánky a Mužský sbor z Vacenovic. „Připravili jsme si několik písniček z Vacenovic. Určitě vám uděláme radost, trénujeme totiž v tělocvičně. Přemýšleli jsme, jaké si vzít u této příležitosti dresy a nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme v našich domácích," zažertoval v kroji organizační vedoucí mužského sboru Zdeněk Novotný.

U myšlenky udělení občanství stály především Marijánky. „Nejen paměť Vacenovic si chce uchovat vaše slavné jméno zapsáním do obecní kroniky, ale i my, Marijánky, zapsáním do našich ženských srdcí. Dovolte nám prosím, abychom si vaši osobnost, velkého formátu, alespoň na chvilku ukradly pro sebe. Ženský pocit hrdosti nám dodal sílu k odvaze k udělení oboustranně zavazujícímu titulu Mamička a její céry," požádala za Marijánky legendu československé atletiky a milovnici slováckého folklóru Marie Šimečková.

Po více než hodině písniček nastala slavnostní chvíle předání čestného občanství, a to nejen za celoživotní dílo vedené v zásadách čestného sportovního zápolení, ale i za vřelý a srdečný vztah k Vacenovicím, jejíž krásy, zvyky a kulturu vždy hojně propagovala a šířila.

„Čestné občanství je nejvyšší pocta, kterou může starosta či zastupitelstvo předat. Je mi velkou ctí, že toto privilegium připadlo právě na mě," řekla vacenovická starostka Jana Bačíková. Před sedmašedesáti lety její předchůdce udělil čestné občanství otci Dany Zátopkové plukovníkovi Antonínu Ingrovi.

Cesta čerstvé občanky Vacenovic do rodiště jejích rodičů byla tentokrát opravdu svízelná. Před třemi týdny totiž Danu Zátopkovou pokousala kočka a rána se zanítila. Následně na berlích upadla a začaly jí bolet záda. Lékaři poté při vyšetřeních zjistili, že zlatá olympionička z Helsinek 1952 má prasklý obratel. Před třemi dny tak musela podstoupit operaci. „Když jsme se s paní starostkou domlouvaly, tak jsem myslela, že sem doskáču čardášovým krokem. Nakonec jsem ráda, že jsem se sem dobelhala. To nevadí a mám radost, že jsem mohla přijet. Všem, kteří přišli děkuji za to, že mě přišli potěšit," dodala čestná občanka Vacenovic.