Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty vydala rozhodnutí ve správním řízení, ve kterém ukládá omezení pohybu spárkaté zvěře v přírodní rezervaci Kútky, ve které se vyskytují vzácné rostliny. S tím nesouhlasí nájemník dančí obory firma Hamé.

„Máme ze zákona povinnost omezit nebo zakázat činnost, která má rušivý vliv na přírodní rezervaci,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Bílé Karpaty Jiří Němec. Takový rušivý vliv má podle vyjádření správy pohyb spárkaté zvěře po rezervaci, který ohrožuje vzácné druhy rostlin.

„Navrhujeme zamezení vstupu zvěře do rezervace. Realizace této podmínky bude možná finančně náročná, proto jsme stanovili termín k jejímu naplnění na 1. březen 2008. Přírodní rezervace tvoří asi deset procent rozlohy dančí obory.

Hamé se odvolá

Nájemník obory firma Hamé s podmínkami rozhodnutí nesouhlasí a využije práva na odvolání. „Rozhodnutí je neadresné, nekonkrétní a dotýká se práv vlastníků pozemků, kterých je asi dvě stě,“ řekl předseda představenstva Hamé Leoš Novotný.

Firma má oboru pronajatou od Lesů České republiky.

Obě strany sporu si nechaly zpracovat vědecké studie, které posoudí vlivy pohybu spárkaté zvěře na úbytek chráněných rostlin. „Neexistují důkazy o tom, že rezervaci poškozují daňci,“ soudí Leoš Novotný.

Stanovisko CHKO je ale odlišné. „Pohyb zvěře v lučním porostu rostliny poškozuje,“ zastává názor Jiří Němec.

Ochranáři postavili kolem části rezervace ochranný plot v rozporu se stavebním zákonem. „Chyba vznikla naším špatným výkladem stavebního zákona, který je po novelizaci složitější než dřív,“ komentoval situaci Jiří Němec.

Stavební úřad ve Strážnici umožnil plot dodatečně legalizovat. „Vedeme řízení o odstranění stavby. Pokud se podaří ochranářům získat dodatečné povolení od majitelů pozemků, plot může na místě zůstat,“ uvedl vedoucí stavebního odboru Městského úřadu ve Strážnici Jan Říha.

Podle Němce ochranáři obeslali vlastníky pozemků a získali několik dodatečných povolení. Tam, kde povolení nezískají, budou muset plot odstranit. Budoucnost oplocení bude jasnější po 20. říjnu.