Do zkoumání se pustili na podnět radní Jany Gajošové (Změna) a opoziční zastupitelky Terézie Iškové (Svobodní), která upozornila na to, že iniciátor festivalu Growling Lion dlužil několik měsíců svému partnerovi, Domu kultury, přes sedm set tisíc korun. Půjčka vyplynula ze závazku, který byl součástí smlouvy o spolupráci právě mezi Growling Lion a hodonínským Domem kultury. Ten se zavázal zaplatit honoráře za čtyři zahraniční kapely za osm set tisíc korun. Druhá strana naopak za zajištění a pronájmy zázemí festivalu s daní měla uhradit devět set šedesát tisíc korun se splatností k poslednímu září minulého roku. „Pro nás byla smlouva výhodná. Zaplatili jsme jim osm set tisíc bez DPH a nám se s DPH vrátilo devět set šedesát tisíc, i když později," uvedl ředitel Domu kultury Marcel Řimák.

Právě kontrola vztahů s Domem kultury byla nejdelší. Se zápisem, který připravil člen za Nezávislé Pavel Teplý, totiž Jiří Mráka (ČSSD) a František Novotný (Změna) nesouhlasili. „Někdo má zájem, aby se nic nenašlo. Kontrolní výbory při městu Hodonín nemají žádnou funkčnost, protože ji neovládá opozice," myslí si Teplý.

Například upozornil na to, že na letošní ročník festivalu není uzavřená mezi kulturním domem a Growling Lion žádná smlouva. „Pro letošní rok děláme jen to, co schválí městská rada," vysvětlil ředitel.

Kontrolní skupina následně doporučila dořešit uhrazení penále za pozdní úhradu dlužné částky. „Faktura nám přišla a penále zaplatíme," potvrdila jednatelka Growling Lion Lenka Grauová s tím, že závěry kontrol nezná ani k nim její společnost nebyla přizvaná.

Spokojená s kontrolou nebyla ani Išková, která byla u dohledu nad fakturami společnosti Městská bytová správa, již vlastní město. „Vyšli nám vstříc, ale informace nám byly poskytnuté jen na dobré slovo, bez nějakého důkazu," uvedla včera opoziční zastupitelka.

Na to ihned reagovala starostka Milana Grauová (ANO 2011). „Jestliže chcete dokázat něco, co neexistuje, tak si nedokážu představit, jak byste si představovala dokazování," odpověděla starostka.

Podobně pokračuje i kontrola u města, u níž je lídr Svobodných Petr Buráň. „Chci vyzvat členy finančního a kontrolního výboru, aby pokud nemají zájem a nechtějí kontrolovat důležité věci, které se dějí tady ve městě, aby nebyli členy těchto výborů. Objevují se tady totiž lidé, kteří nechtějí kontrolovat své známé," uvedl Buráň s tím, že například smlouva s Domem kultury byla hodně nadstandardní. „Myslím si, že to bylo tím, že tady působí příbuzenské vztahy," upozornil opoziční zastupitel na to, že dva ze tří jednatelů pořadatelské firmy jsou ze starostčiny rodiny. „To, co říkáte, jsou vaše domněnky, ať se to týká nadstandardnosti smlouvy, či rodinných vazeb," odvětila Grauová.