„Následně zahájíme práce na zateplení provozní budovy s termínem dokončení do konce roku 2018. Účelem těchto prací je energetická úspora při vytápění se snížením ekologické zátěže na okolí,“ uvedl v hodonínském zpravodaji Petr Hořínek ze správy nemocnice.