„Výše dotace se odvíjí od umístění na prvním, druhém či třetím místě v krajské, celostátní nebo mezinárodní soutěži a je možné ji využít na cestovné, účastnický poplatek, ubytování, nákup pomůcek či vybavení nebo jako odměnu za úspěch ve vědomostních a uměleckých soutěžích,“ uvedla mluvčí na webu města.

Další podmínkou je věk od tří do osmnácti let. Možnost se také netýká sportovců. Peníze mají podpořit děti v oblastech přírodovědných, společenskovědních, cizojazyčných, uměleckých či řemeslných.

Začala rekonstrukce mostu na I/51 u Hodonína u křižovatky s I/55.
VIDEO: Nové omezení u Hodonína. Vjezd do města na sto dní uzavřely opravy mostu

Více informací lze získat na čísle 518 316 117. Žádosti je možné poslat poštou, mailem na rachunkova.vera@muhodonin.cz nebo přinést osobně. Termín vyprší na konci října. Formulář je dostupný ZDE