Podklady pak předali projektantovi Karlu Říhovi, který z nich vytvořil odbornou studii. Ve středu ji ředitel školy Josef Gajoš spolu s dětmi předal starostovi Veselí nad Moravou Miloši Kozumplíkovi.

„Mezi místa, na kterých se děti necítí zrovna bezpečně, patří například odloučené pracoviště školy v Milokošti. Před ním jezdí řidiči poměrně rychle. Dalším místem je například cesta kolem naší školy, kde chybí chodník. Když zaprší, děti musí chodit v blátě. Tento chybějící chodník bychom uvítali nejvíc. Děti označily ale i přechody, na kterých chybí strážníci,” sdělila zodpovědná koordinátorka projektu Miroslava Poláčková. Studii zpracovanou v projektu Na zelenou si převezme komise rozvoje města.