„Pascha samotná je velikonoční židovská večeře, při které dětem ve zkrácené formě přiblížíme, co se o Velikonocích prožívá. K této večeři chystáme nekvašený chléb či salát z horských bylin. Po židovské večeři navazujeme na svátky našeho velikonočního týdne, k čemuž dětem pouštíme i film Ježíš Nazaretský,“ uvedla za Rodinné centrum Blažena Bučková.

Děti se tak zážitkovou metodou dozvídají, co se událo na zelený čtvrtek, či Velký pátek. „Za ty roky už vím, že akce má smysl, protože děti najednou vidí a prožívají to, co se učí v náboženství. Je to pro ně hmatatelnější,“ doplnila Bučková.

Pascha začíná Týdnem nekvašených chlebů. Jejich symbolika spočívá v tom, že když Izraelité po vysvobození Mojžíšem odcházeli z Egypta, šli ve spěchu a chleby nestačily vykynout.

„Název samotné večeře, která se nazývá buď Pascha nebo Pesach, znamená přeskočení či přejití, kdy Izraelité přešli do nového života, nové epochy. Z otroctví do vysvobození. Na tuto památku Židé velikonoční večeři slaví,“ dodala Bučková s tím, že o Pesachu se jedla i vejce natvrdo, což symbolizovalo tvrdost egyptských vládců a života, který vedli Židé v otroctví.

Součástí večeře byla ale například i omáčka složená z rozinek, červeného vína, ořechů a skořice. Ta měla zase připomínat naději, že nový život už snad nebude tolik hořký.