Děti si nových atrakcí na hřištích mohly užít už na nový školní rok. „Vypadá to velmi pěkně. Výměna byla nutná, stávající prvky už neprocházely revizemi a opravy byly nákladné," řekl ředitel Základní a mateřské školy Bzenec Jiří Adamec.

Tato vzdělávací instituce má tři pracoviště pro předškolní děti. Největší leží v Olšovské ulici hned za areálem základní školy. Má čtyři třídy, které tento školní rok navštěvovalo sto čtyřicet devět dětí. Další je v ulici Boženy Němcové, kde letos našlo zázemí šestadvacet dětí. Třetí se staralo o osmadvacet předškoláků ve Bzenci-Kolonii. Budova mateřinky v Olšovské prošla loni zateplením a výměnou oken.

Město také uvažuje o nových parkovacích místech, která by usnadnila provoz v době vyzvedávání dětí ze školy. Zatím ale ještě není hotový projekt, radnice o této možnosti teprve jedná. „Ulice je úzká. Když ráno přivážejí rodiče děti a odpoledne je vyzvedávají, je problém s parkováním," doplnil Adamec.