„Soupeřili v různých disciplínách. Šlo například o atletický trojboj či ruské kuželky," uvedl manažer mikroregionu Tomáš Salava s tím, že starší kluci hráli i malou kopanou, která se ale do konečných výsledků nepočítala. „Ne všechny obce mají i druhý stupeň základní školy. Počítaly se tedy jen soutěže, kterých se účastnily mladší děti," doplnil. Na závěr se ještě v doplňujícím programu předvedli mladí biketrialisté z Kyjova.

Letošní rok patří ve všech obcích Nového Dvora oslavám desátých narozenin existence mikroregionu. Každá vesnice pořádá sportovně – recesistické zápolení. První byly Ratíškovice, kde se v březnu zástupci obcí utkali v tamním bazénu. V dubnu se v netradičních disciplínách utkaly týmy v Miloticích, v květnu ve Vlkoši. V srpnu budou hry pro starší ročníky ve Vacenovicích a na závěr přijde v září společný cyklovýlet mezi vinohrady ve Skoronicích.

Mikroregion Nový Dvůr byl založen na jaře roku 2002 obcemi Milotice, Skoronice, Ratíškovice, Vacenovice a Vlkoš, Krátce po založení přistoupily do svazku Svatobořice – Mistřín. Historický název Nový Dvůr pochází z počátku 17. století a váže se k dějinám Milotického panství ke kterému tehdy patřily všechny obce dnešního mikroregionu vyjma Ratíškovic.