Učitelé pro ně ve spolupráci s vedoucím dopravní policie v Hodoníně Františkem Vaďurou připravili Dopravní den. „Nejprve děti napsaly testy z pravidel silničního provozu, poté vyrazily na připravenou dráhu,“ popsala učitelka Hana Švandelková. Úkolem nebylo projet vyznačenou trasu co nejrychleji, ale co nejpřesněji dle pravidel. „Akce měla velký ohlas a děti se mnohému přiučily,“ dodala.