Začínající cyklisté si mohou projet světelnou křižovatku, přechody pro chodce, jednosměrkou, kruhové objezdy, kolem autobusové zastávky a samozřejmě najdou zázemí i s přístřeškem a lavičkami. Stavební práce vyšly na necelé čtyři miliony korun. Více než polovinu pokryla krajská dotace.