Pro rodiče žáků všechno začíná ve chvíli, kdy musí podat přihlášky ředitelům škol, jež si jejich dítě vybralo. Stihnout to musí do 15. března. Tam, kde se dělají talentové zkoušky, dokonce do 30. listopadu.

„Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a odešle rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeči. Pokud se přijímací zkouška nekoná, odešle je bez zbytečného odkladu nejpozději do uplynutí termínu pro přijímací zkoušky,“ uvádí v Hodonínských listech Rostislav Smejkal z odboru školství, kultury a mládeže hodonínské radnice. Přijímací zkoušky jsou podle novely školského zákona stanoveny na období od 22. dubna do 7. května.

Přihlášku na školu lze stáhnout z webových stránek ministerstva školství: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani–na–stredni–skoly–a–konzervatore pod heslem Formuláře přihlášek. „Předpokládám, že základní školy budou pokračovat v zavedené praxi a žákům je poskytnou,“ uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková. Ve škole dostanou děti nejpozději do 15. března také takzvaný zápisový lístek. Na ten pak rodiče potvrdí zájem o školu, která jejich dítě přijala. Zápisový lístek musí rodiče do pěti dnů, co se dozvěděli o přijetí dítěte na školu, předat řediteli dotyčné školy.