V regionu ojedinělý projekt právě provádí školáci z Nenkovic. Žáci deváté třídy připravují vlastní ročníkové práce, které na závěr školního roku předvedou před komisí a hosty. Stejně jako vysokoškoláci při diplomové práci i deváťáci z Nenkovic mají své garanty z řad pedagogického sboru, se kterými svůj postup konzultují.

„Už jsem o podobných projektech slyšela. Na několika místech republiky se jim věnují, ale v regionu o něčem podobném zatím nevím,“ uvedla ředitelka hodonínského Střediska služeb školám Hana Krojzlová.

Školáky prý možnost samostatných projektů po počátečním reptání zaujala. Například Jana Štiková, která se věnovala osudům našich prezidentů, už dokonce práci svému garantovi odevzdala.

„Dali jsme dohromady dvaačtyřicet témat, aby bylo z čeho vybírat. Všech deset dětí si pak vybralo, co jim bylo nejbližší,“ řekl tamní zástupce ředitele Karel Fiala, který s nápadem přišel.

Vybírat si děti mohly z mnoha žánrů. Kromě své vesnice či historických milníků se mohli vrhnout i na hudební, lingvistická, fyzikální či sportovní témata.
Minimální rozsah stanovili učitelé na pět stran a žádná práce nemůže vycházet pouze z internetových zdrojů. Školáci musí například pořídit fotodokumentaci z konkrétního místa. Někdo vyrazí do muzea, jiný třeba na zámek či do přírody.

Škola se k projektu odhodlala letos poprvé. Není proto zatím součástí oficiální klasifikace. Po závěrečné prezentaci a obhajobě před komisí a hosty dostane každý školák diplom. Pro deváťáky se projekt stal zpestřením posledního pololetí na základní škole, kdy tradičně u dětí už opadá zájem o výuku.
„Je to dobrý prostředek, jak jim dát novou motivaci v době, kdy už jsou většinou přijatí na střední školy či učiliště,“ vyzdvihl přínos „diplomek“ ředitel školy Dušan Pelcl.

Jak bude projekt vypadat v budoucnosti, zatím není jisté. Škola si letos vyzkouší, co všechno obnáší a pak se rozhodne. „To je určitě správný postup. Tak by to mělo být,“ zhodnotila Hana Krojzlová.