Abstinující se o víkendu zúčastnili také Divadelní pouti v Kyjově. Divadlo, které nacvičují klienti v průběhu dramaterapie je důležitou terapeutickou pomůckou, která jim pomáhá k abstinenci. „Hrát divadlo znamená být vidět.

A určitě dobře vidět, a to je pro závislé klienty velký a důležitý krok. V našem případě to ještě většinou znamená vymyslet, co budeme hrát, ušít kostýmy, vytvořit kulisy, nacvičit role, někdy složit a zahrát hudbu. Kromě objemu práce, který na klienty čeká, je to také příležitost pro různá řemesla a dovednosti klientů. “ vysvětluje úlohu divadla v činnosti komunity její ředitelka Hana Čamlíková.

Dramaterapie je metoda pomáhající použitím divadelních postupů upravit psychické poruchy, sociální vztahy, důsledky tělesného nebo mentálního postižení. „Slouží i podpoře duševní i fyzické integrace, rozvoji slovní i mimoslovní komunikace a podněcuje osobnostní růst,“ dodává Čamlíková.

Terapie využívá teorii archetypů podle psychologa C. G. Junga. Divadelní vystoupení klientů Kroku mají podle ředitelky také několik dalších důležitých dopadů. Členové komunity chtějí pobavit, potěšit, dát radost sobě i druhým.

Ukázat veřejnosti, že problém drog má řešení. Klienti Kroku v průběhu roku hrají divadlo také pro děti v mateřských školách i v domovech pro seniory. „Dříve mě divadlo nelákalo, až v komunitě mě začalo bavit,“ říká osmnáctiletý Martin, který je klientem Kroku už čtrnáct měsíců.

Další klientka, třiadvacetiletá Kristýna, přiznává, že ji baví hrát pro lidi a do hraní dává ze sebe vše. Navíc ji nacvičování ubírá energii a tím se učí samu sebe překonávat. Komunita Krok v Kyjově je jedinou komunitou v České republice, která se nachází ve městě.

Umožňuje to každodenní konfrontaci s veřejností, ale i možnost zapojení do života v regionu. Jednou z častých aktivit jsou právě divadelní vystoupení při různých příležitostech v Kyjově a okolí. Na divadlo se mohou těšit i ti, kteří příští sobotu zavítají na oslavu osmého výročí založení terapeutické komunity v Kyjově. Při výročních setkáních současní i bývalí členové předvádějí kulturní program.