Pacienti dluží na regulačních poplatcích nemocnicím v Hodoníně a Kyjově zhruba tři sta tisíc korun. Jak si tyto peníze vymoct? Odprodejem pohledávek nebo soudní cestou.

Zdravotnická zařízení začala s výběry poplatků v lednu roku 2008. Jejich promlčecí lhůta je ale tříletá. U prvních pohledávek tak začne dobíhat od ledna příštího roku. Některé nemocnice v republice se obrátily na právníky a exekutory, což se pak dlužníkům může hodně prodražit. Poplatky advokátům a exekutorům se mohou vyšplhat až na čtrnáct tisíc korun.

Hodonínské nemocnici dluží více než čtrnáct set pacientů přes dvě stě čtyřicet tisíc korun. „Jsou to většinou nižší částky, které se pohybují okolo sto padesáti korun,“ upozornil hlavní ekonom Nemocnice TGM v Hodoníně Václav Slovák.

Podle něj je situace s vymáháním dlužných částek složitá. „Pacienta nejprve vyzveme, aby částku zaplatil. Zkoušeli jsme i rozesílat upomínky, ale u menších částek se to nevyplatí. Je to boj s větrným mlýnem,“ posteskl si Slovák.

Jak také upozornil na to, že nemocnice uvažuje, že pohledávky prodá firmě, která se zaměřuje na vymáhání dluhů. Hodonínská nemocnice ale zatím služeb exekutora nevyužila.

Kyjovské nemocnici dlužilo k poslednímu listopadu více než dvě stě pacientů obnos, jenž se blíží k šestašedesáti tisícům korun. „Letošní rok řešíme formou upomínek. Loňský a předloňský rok pak soudní cestou,“ přiblížil vymáhání pohledávek ekonomický náměstek kyjovské nemocnice Jiří Malina.

Nejvyšší částku, kterou dluží pacient hodonínské nemocnice, přesahuje tři tisíce korun. V Kyjově dluží jeden člověk dokonce čtyři tisíce. „Po dlouhodobé hospitalizaci může být pro pacienta problém takto vysokou částku zaplatit. Měl by se domluvit s věřitelem na splátkovém kalendáři nebo dodat potvrzení o hmotné nouzi, které ho zprošťuje povinnosti částku uhradit,“ upozornil prezident Svazu pacientů České republiky Luboš Olejár.

Vymáhat dluhy, které ani nepřesahují dvě stě korun, na několika stovkách dlužníků, je náročné i podle Exekutorského úřadu v Hodoníně. Podle její pracovnice by záleželo hlavně na domluvě exekutora a toho, kdo by chtěl pohledávky vymáhat. Přitom minimální náklady na exekutora jsou sedm tisíc osm set korun.

Od loňského února do letošního července proplácel ve svých nemocnicích některým pacientům regulační poplatky Jihomoravský kraj.

PETR TUREK
VERONIKA HORÁKOVÁ