Do Horňáckých slavností vlaky na poškozené trati, která se začátkem dubna propadla mezi Loukou a Velkou nad Veličkou, pojedou. Shoduje se na tom Správa železničních dopravních cest i společnost Sežev Reko, která propadlý úsek opravuje. Výluka na trati by měla oficiálně skončit patnáctého července.

„Počasí je tedy příšerné, zdržení ale nepředpokládáme. Budeme se snažit práce dotáhnout, a to i za cenu delších směn, aby vše klaplo a na slavnosti už fungovalo,“ potvrdila stavbyvedoucí společnosti Sežev Reko Klára Čudrnáková.

Na opravě trati mezi Loukou a Velkou nad Veličkou už by měla být odtěžená sesutá a svážlivá zemina, stabilizován svah a provedena sanace železničního spodku. „Práce pokračují přesně podle předpokládaného časového harmonogramu. Dokončujeme úpravu železničního spodku a zhutňování pláně,“ informoval za Správu železničních dopravních cest Jiří Šťastný. Podle Čudrnákové by se měly v pondělí už začít pokládat zpět koleje. Zbývající tři týdny by poté měly být pro dokončovací práce.

„Jde o terénní úpravy, pročištění náhorních příkopů pro odtok vody nad okraji zářezů, především vlevo od trati, úpravu drážních stezek podél trati, osazení označení kilometrické polohy vždy po sto metrech a výstroje dráhy, tedy návěstidel a traťových značek jimiž jsou například skloníky, rychlostníky, tabule před zastávkou a podobná zařízení,“ vysvětlil Šťastný.

Opravy si zatím vyžádaly přibližně třicet milionů korun. Správa železničních dopravních cest ale předpokládá, že se částka možná ještě navýší.
„Objevily se zatím neoceněné více práce, které jsme nemohli v projektu předpokládat. Zejména šlo o to, že svážlivá zemina musela být odtěžena do poněkud větší hloubky, což jsme zjistili až v průběhu prací, předem to nebylo technicky možné,“ uvedl Šťastný.

Návštěvníci, kteří se těší na Horňácké slavnosti a chystají se cestovat vlakem, by si tedy měli pohlídat jízdní řády Českých drah. Společnost totiž předpokládá, že jakmile bude trať bez omezení zprůjezdněna, vrátí se k původnímu jízdnímu řádu. Je ale připravena i na variantu, že by se práce mohly zdržet.

„Pokud nebude trať opravena, pak budeme posilovat spoje náhradní autobusové dopravy,“ uvedla regionální mluvčí Českých drah pro Moravu Kateřina Šubová.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že by vlaky měly od poloviny července opět jezdit. Podle starosty Velké nad Veličkou Jiřího Pšurného se žádné problémy v dopravě zatím neobjevily. „O problémech ve Velké jsem neslyšel, spíš naopak. Vlakové nádraží máme na kopci a autobusy zastavují dole, takže děti nemusí vybíhat do kopce,“ pousmál se starosta.